برچسب: گادرد ناسا
گزارش دو آژانس آمریکایی:
گرمترین دهه کره زمین
مطالعات فضایی گادرد ناسا و اداره ملی اقیانوسی و جوی... است گوین اشمیت مدیر موسسه مطالعات فضایی گادرد ناسا می... گلخانه ای متوقف و وضعیت تثبیت شود ناسا می گوید...
کد خبر: ۴۱۸۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۶