برچسب: حساسیت جامعه روی قیمت بنزین
چگونه جامعه روی قیمت بنزین حساس شد؟
حساسیت جامعه به افزایش نرخ بنزین سابقه ای نزدیک به... سنگین یارانه سوخت در آن سال ها و واکنش جامعه...
سرگذشت جدال دولت های ایرانی با بنزین یارانه ای سابقه... و اعلام افزایش قیمت آن در دولت دوازدهم دارد حداقل... درگیر معضلی به نام یارانه بنزین بوده اند و به... دولتمردان کشور برای انداختن این بار گران از روی دوش...
کد خبر: ۴۰۶۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱